Kasutustingimused

(Viimati uuendatud 5. mai 2023)

1. Website

1.1 Kasutustingimustega nõustumine

Veebilehe kasutamine sõltub käesolevate kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustumisest. Kui sa jätkad veebilehe kasutamist, võetakse seda kui märki sellest, et sa oled kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustunud, hoolimata sellest, kas oled liikmeks registreerunud või mitte. Me võime kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Sellisel juhul avaldatakse muudetud kasutustingimused ja privaatsuspoliitika veebilehel. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika regulaarne ülevaatamine on sinu vastutusel. Kui sa oled veebilehe liige ja kasutustingimuste ning privaatsuspoliitika muudatused on avaldatud, anname endast parima selleks, et sind teavitada muudatustest.

Kui sa ei nõustu kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga, ei tohi sa veebilehte kasutada.

1.2 Kasutustingimused, mis sõltuvad residentsusest

(a) Kui sa oled EL-i resident, kehtivad sulle punktid 16.7 ja 18.8(a) (kuid mitte 18.8(b)).
(b) Kui sa pole EL-i resident, kehtib sulle punkt 18.8(b) (kuid mitte punkt 18.8(a)).
(c) Sulle kehtib punkt 16.3(a), kui sa elad järgnevates USA osariikides: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio või Wisconsin.
(d) Sulle kehtib punkt 16.3(b), kui sa elad järgnevates USA osariikides: California, Illinois, New York või Ohio.

1.3 Kasutajaleping

Kasutustingimuste näol on tegemist lepinguga sinu ja Ettevõtte (nagu alljärgnevalt defineeritud) vahel, seoses teenuse ja Veebilehe kasutamisega ("Leping").

1.4 Kontakt

Seda veebilehte haldab Cupid Media Pty Ltd, mis on registreeritud Maltal. Ettevõte on liitunud Euroopa käibemaksusüsteemiga. Meiega saab kontakteeruda järgnevatel viisidel:

Veebivorm: Klõpsa siia (kiireim teenindus)

E-posti aadress: team@UkraineDate.com

Telefoninumber: +61 7 5571 1181

Faksinumber: +61 7 3103 4000

Postiaadress: PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austraalia.

Kui soovid meiega ühendust võtta privaatsusküsimuste või isikuandmete kogumise ja kasutamise osas, vaata palun meie privaatsuspoliitikat.

Kui sa asud Euroopa Liidus, siis Ettevõtte Euroopa andmekaitseküsimuste esindajaks on määratud VeraSafe. Lisaks meiega kontakteerumisele võid võtta oma isikuandmete töötlemise osas ühendust VeraSafe'iga. Selliste päringute tarbeks kasuta palun VeraSafe'i kontaktivormi: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Alternatiivina saab VeraSafe'iga kontakteeruda järgnevate aadressite vahendusel:

Nimi: Matthew Joseph
Aadress: Zahradníčkova, 1220/20A, Praha 15000, Tšehhi või

Nimi: VeraSafe Ireland Ltd
Aadress: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Iirimaa.

2. Liikmesus

2.1 Vastavus

Teenuse või veebilehe kasutamiseks tuleb olla vähemalt 18-aastane. Veebilehe kasutamisel kinnitad, et sul on õigus, volitus ja võime sõlmida käesolev Leping ning sa järgid kõiki kasutustingimusi.

2.2 Lepingu loomine

Liikmena registreerudes sõlmid sa Ettevõttega lepingu seoses veebilehega, mis võib olla, kuid ei pruugi olla tasuta. Sa võid oma liikmesuse võimalusi uuendada ja hankida kõrgema liikmepaketi. Sul palutakse valida teatud funktsioonid ja lepingu pikkus ning makseviis. Vajutades makse teostamise nuppu uuendusprotsessi viimase sammuna sõlmid sa siduva lepingu seoses valitud paketiga valitud hinna juures.

2.3 Liikmesus

(a)Teenuse liikmeks võib saada tasuta. Tasuta liikmepakett annab ligipääsu vaid mõningatele teenuse funktsioonidele. Lisafunktsioonide kasutamiseks pead hakkama teenuse tasuliseks kasutajaks. Taoliste lisafunktsioonide kasutamine sõltub asjakohase tasu maksmisest.
(b)Sa mõistad ja nõustud, et veebilehe kasutajate kaitsmiseks ei tohi sa hakata kasutajaks, kui sind on süüdi mõistetud mõnes kuriteos või väärteos. Liikmeks registreerumisega kinnitad, et sind pole süüdi mõistetud üheski kuriteos ega väärteos ning sa ei ole ühegi riigi seadusandluses registreeritud seksuaalkurjategijana.
(c)Sa mõistad, et hetkel ei teosta Ettevõte regulaarselt taustakontrolle ega kontrolli kasutajate infot või kriminaaltausta. Me säilitame aga õiguse uurida kõiki liikmeid ja teha taustakontroll kinnitamaks, et sa ei riku ühtegi kohustust ning esitatud info on korrektne. Sa nõustud sellega, et Ettevõte teostab selliseid kontrolle ning Ettevõte säilitab õiguse sinu liikmesus peatada, kui sinu info osutub valeks või sa oled mõnda kohustust rikkunud.

2.4 Liikmepaketid ja hinnad

Liikmepaketid ja nende hinnad asuvad liikmepaketi uuendamise lehel. Liikmepakettide hinnad võivad muutuda ning taolised muudatused avaldatakse veebilehel. Sa mõistad, et erinevates seadusandlustes võivad liikmepaketi hinnad erineda, peegeldades kulusid, mis on seotud vastava seadusandluse reeglitega.

2.5 Tasuta prooviperiood ja muud pakkumised

Mistahes tasuta prooviperiood või muu pakkumine, mis annab tasulistele teenustele tasuta ligipääsu, tuleb ära kasutada määratud perioodi jooksul.

2.6 Maksed

(a)Kuigi mõned teenused on saadaval tasuta, mõistad sa, et tasulised teenused on saadaval ainult kehtiva liikmepaketiga liikmetele või nendele, kes on maksnud vastava tasu. Tellimuspaketi ja tasulise teenuse saab hankida selle hinna, perioodi ja makseviisidega, mis on kirjas liikmepaketi tellimise või asjakohase ostu lehel. Hinnad on esitatud valuutas, mis on kirjas liikmepaketi tellimise lehel ning hinna hulka on arvatud ka asjakohased maksud, kui pole just vastupidist märgitud.
(b)Sinu liikmepaketti või tasulisi teenuseid uuendatakse automaatselt. Automaatse uuendamise saab igal ajal keelata. Kui seda pole keelatud, uuendatakse tellimust ja ostu automaatselt märgitud perioodiga. Automaatse uuendamise saab tühistada, järgides veebilehe tugilehe juhiseid.
(c)Juhul, kui me pakume valitud liikmepaketile või sinu valitud tasulistele teenustele korduvmaksete süsteemi, annad sa käesolevaga Ettevõttele loa võtta vastav tasu regulaarselt (mõistliku ajaperioodi jooksul). Kui volitus on peatatud, lõpetab Ettevõte taolise tasude võtmise, kui esitad kirjaliku teavituse. Sellised teavitused ei mõjuta tasusid, mis on tehtud enne, kui Ettevõttel oli mõistlik aeg reageerimiseks. Igal juhul pead sa korrektsete maksete jaoks esitama täpsed, kehtivad ja täielikud andmed ning neid andmeid tuleb regulaarselt uuendada.
(d)Me võime igal ajal muuta tellimuspaketi või tasuliste teenuste hinda. Uus hind hakkab kehtima uuele tellimusele (olgu tegemist esmakordse tellimusega või mitte) või tasulise teenuse ostule kohe, kui oleme uue hinna avaldanud veebilehel. Olemasoleva tellimuse automaatsed uuendused jätkuvad vana hinnaga.
(e)Kahtlase maksetegevuse korral on meil õigus ajutiselt või jäädavalt peatada sinu makse ja/või võtta ühendust sinu, sinu panga või muu asjakohase kolmanda poolega, et anda teada kahtlasest tegevusest ja/või hankida lisainfot.

2.7 Makseteenuste kasutustingimused

Kolmandate poolte makseteenuste kasutamisel pead sa nõustuma ja järgima vastavate makseteenuste kasutustingimusi.

2.8 Gold, Platinum ja Diamond liikmepakettide ning Coins teenuse tingimused

Pea silmas, et tasulised liikmed jagatakse Gold, Platinum ja Diamond liikmeteks. Ainult Platinum ja Diamond kasutajatel on ligipääs täpsemale algoritmile, sõnumite tõlkefunktsioonile ja topeltnähtavusele otsingutulemustes ning nende pakett sisaldab ka tasuta Coins teenust. Ainult Diamond kasutajad saavad ligipääsu prioriteetsetele sõnumitele, tugiteenusele ning nende profiili tõstetakse otsingutulemustes esile.

Coins on teenus, millega tasutakse platvormil tasuliste teenuste nagu virtuaalsete kingituste saatmise eest. Kasutamata Coins aegub 365 päeva pärast ostukuupäeva.

2.9 Parooli turvalisus

Liikmeks registreerumise käigus palutakse valida parool. Sa vastutad ainuisikuliselt selle eest, et valitud parool poleks kergesti äraarvatav ning sinu parool oleks turvaliselt salvestatud. Sa nõustud, et sa ei müü ega edasta oma ligipääsu Veebilehele mitte ühelegi kolmandale poolele. Kui sa arvad, et sinu konto ei ole enam turvaline, pead meile sellest koheselt teada andma ning muutma oma parooli.

2.10 Isikutuvastus

Me võime aeg-ajalt küsida isikut tõendavaid dokumente selleks, et kinnitada järgnevat:

(a) sinu identiteet;
(b) sinu esitatud info;
(c) sinu makse või arvelduse info ja/või
(d) sinu vastavus kasutustingimustele.

3. Teenus

Teenuse näol on tegemist internetipõhise infoteenusega, mis vahendab kontakti liikmete vahel, kes võivad, kuid ei pruugi, otsida sõprust või suhet. Tegemist ei ole abieluvahendusteenusega, tellitava pruuditeenuse ega kohtinguteenus. Ettevõte pole kohustatud vahendama ühtegi liiget.

4. Teenuse kasutamine

4.1 Oma riisiko

Sa mõistad, et teenuse ja veebilehe kasutamine toimub sinu enda riisikol.

4.2 Täpne info

Sa kinnitad ja nõustud, et teenuse, veebilehe ja Ettevõtte jaoks esitatud info ja pildid on igas mõttes täpsed, ei riku käesolevat Lepingut ning ei kahjusta ühtegi inimest mitte kuidagi.

Sa ei tohi meie veebilehel edastada ega avaldada ühtegi pilti, mis sisaldab järgnevat:

pildid kellestki teisest;
alastus;
pildid objektidest, mis ei sisalda sind;
multikas või illustratsioon (isegi, kui see on sinust).

4.3 Mittekonfidentsiaalne info

Sa nõustud, et kõik sinu esitatud materjalid ja info, sealhulgas isikuandmed (vastavalt meie privaatsuspoliitikale, sealhulgas sinu täisnimi, postiaadress, telefoninumber jms), on mittekonfidentsiaalsed ning mittevaralised ja me võime sellist materjali või infot kasutada piiranguteta, vastavalt meie privaatsuspoliitikale ja asjakohastele seadustele. Täpsustades, sa annad Ettevõttele loa kasutada materjali või infot (sealhulgas profiili info, pildid, video- või helisalvestused) selleks, et kopeerida profiil mistahes teisele asjakohasele tutvumislehele, mille omanik ja haldaja on Ettevõte või Ettevõte, mis kuulub kontserni Dating Group. Sa mõistad, et sellised materjalid ja info on saadaval teistele veebilehe kasutajatele.

4.4 Info, mis on saadaval välismaalastele

(a)Sinu esitatud profiiliinfo on avalikult sinu profiilil nähtav, olenemata vaataja asukohast. Profiili loomisel mõistad, et sinu profiili võivad näha välismaalased.
(b)Ettevõte kasutab sinu isikuandmete salvestamiseks servereid, mis ei pruugi asuda sinu asukohariigis.
(c)Ettevõte kasutab taustakontrollide ja kriminaaltausta kontrollimiseks allhankijaid, kes ei pruugi asuda sinu asukohariigis.
(d)Sinu isikuandmetele võivad saada ligipääsu meie töötajad ja hankijad (kes ei pruugi asuda sinu asukohariigis), selleks, et pakkuda klienditeenindust, teostada pettuste ennetamiseks vajalikke ülesandeid või muid vajalikke ülesandeid.

(e)Sa annad meie liikmetele, töötajatele ja kolmandatele pooltele oma nõusoleku sinu isikuandmete edastamiseks ja salvestamiseks vastavalt käesolevate tingimuste punktidele 4.4(a) kuni 4.4(d) ning meie privaatsuspoliitikale. Taolised liikmed, töötajad ja kolmandad pooled ei pruugi asuda sinu asukohariigis. Sa mõistad ja nõustud riskidega, mis võivad olla andmete edastamise ja salvestamisega, eriti juhul, kui taolistes riikides pole sama või sarnane kaitsetase nagu sinu asukohariigis. Kõiki edastusi aitab kaasa Cupid Media vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Sul on õigus oma nõusolek tagasi võtta või keelduda oma isikuandmete kasutamisest, vastavalt meie privaatsuspoliitikas määratud reeglitele.

4.5 Autoriõigused

Sa nõustud sellega, et sinu esitatud materjalide või infoga seotud autoriõigused lähevad üle Ettevõttele selleks, et kasutada materjale vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Sa ei postita ega edasta materjale või infot, mille autoriõigused kuuluvad kellelegi teisele ning sa kinnitad, et esitatud materjalid ja info on originaalsed ning pole hangitud kolmandalt poolelt.

4.6 Legaalne ligipääs

Sa pead tagama, et sinu ligipääs veebilehele ja teenusele ei ole seadusevastane. Sa vastutad ainuisikuliselt selle eest, et sinu tegevused vastavad asjakohastele seadustele.

4.7 Viirused

Sa pead ise võtma kasutusele ennetavaid meetmeid tagamaks, et sinu ligipääs veebilehele ei tooks kaasa viiruste riski, pahavaralist arvutikoodi või muid faktoreid, mis võivad sinu arvutisüsteemi kahjustada. Meie ei kanna vastutust mitte mingisuguse kahju eest sinu arvutisüsteemidele, mis on seotud sellega, kuidas sa kasutad teenust, veebilehte või seotud veebilehti.

4.8 Profiili sisu

(a) Sa vastutad ainuisikuliselt oma profiili, sõnumite, video- ja helisalvestuste ning muude materjalide sisu eest, mida sa laadid üles või edastad teenuse kasutamisel.
(b) Sa nõustud, et sa ei laadi ega postita oma profiilile ega veebilehele sisu, mis on:

(i) ahistav, solvav, nilbe, seksuaalse kalduvusega, ähvardav, rassistlik, ebasobiv või muul moel ebasobiv vastavalt meie äranägemise järgi; või mis
(ii) kujutab, kirjeldab või viitab kellelegi teisele peale sinu.

4.9 Liikmetega suhtlemine

Sa vastutad ainuisikuliselt oma suhtluse eest teiste kasutajatega.

4.10 Keelud

Sa kinnitad ja lubad, et:

(a) sa ei jaga teenuse kaudu sulle esitatud infot, kui sul pole selle info esitanud inimese nõusolekut;
(b) sa ei kasuta teenust selleks, et avaldada mistahes solvavat või ahistavat käitumisviisi. Nende käitumisviiside hulka kuulub (aga loend pole kõikehõlmav): mistahes seksuaalselt ja/või rassiliselt solvava, ahistava, ähvardava, vulgaarse, häiriva, laimava või mistahes muu ebasoovitava materjali jagamine ja mistahes muu seadusevastase materjali jagamine või sellise materjali jagamine, mis rikub teise poole õiguseid (sealhulgas ka intellektuaalse omandi õigused ja privaatsusõigused);
(c) sa ei kasuta teenust selleks, et osaleda grupeeritud seksuaaltoimingutes või pakkuda raha abieluväliste suhete eest või pakkuda raha või muul moel osaleda prostitutsioonis või teha ühtegi teist tegevust, mis on sinu asukohariigis seadusevastane;
(d) sa ei kehasta teisi inimesi ega esita oma vanust või perekonnaseisu valesti ega lisa oma profiilile muud infot, mis on mingil viisil vale või eksitav;
(e) sa ei kogu e-posti aadresseid või muid kasutajate kontaktandmeid selleks, et edastada rämpskirju, ahelkirju või osaleda soovimatus masskirjade levitamises;
(f) sa ei kasuta teenust ega veebilehte volitamata äritegevuse eesmärgil;
(g) sa ei küsi üheltki teenuse või veebilehe kasutajalt raha, pangakonto või krediitkaardi andmeid ega muid konfidentsiaalseid finantsandmeid;
(h) sa ei saada raha ega finantsandmeid ühelegi inimesele, kellega sa oled veebilehe vahendusel suhelnud. Ettevõte ei vastuta mistahes kaotuste eest (olgu kaotus rahaline või mitte), mis on tekkinud taolise käitumise tõttu. Sa lubad teavitada igaühest, kes üritab raha või finantsandmeid küsida, võttes teavitamiseks ühendust klienditeenindusega või kasutades liikme profiilil olevat rikkumisest teavitamise nuppu;
(i) sa ei küsi teistelt liikmetelt paroole;
(j) sa ei kasuta teenust selleks, et levitada, reklaamida või avaldada materjale, mis sisaldavad raha, reklaami või toodete ja teenuste küsimise palveid või infot;
(k) sa ei ahista kedagi jätkuvate suhtluskatsetega, kui inimene on selgesõnaliselt palunud suhtlust lõpetada;
(l) sa ei postita ega avalda materjale, mis sisaldavad viiruseid või muid arvutikoode, faile või programme, mis on loodud selleks, et arvuti riistvara või tarkvara hävitada või selle töövõimet piirata;
(m) sa ei postita ega edasta avalikult nähtavasse kohta mitte mingil kujul mitte mingisuguseid kontaktandmeid, sealhulgas (kuid mitte piiratult) e-posti aadressid, telefoninumbrid, postiaadressid, kiirsõnumi ID-d, Facebooki kasutajanimed, URL-id või täisnimed;
(n) sa ei kasuta teenuse kasutamiseks automatiseeritud roboteid;
(o) meie klienditeenindusega telefonitsi või muudel viisidel suheldes ei ole sa ahistav, solvav, nilbe, seksuaalselt viitav, ähvardav ega rassistlik („Solvav käitumine“). Sa mõistad, et kui sa oled solvava käitumisega (mille definitsiooni määrame me oma äranägemise järgi), on meil õigus sinu liikmesus koheselt peatada ning sul ei ole õigust saada raha tagasi mistahes maksete eest, mis oled meile teinud;
(p) sa oled üle 18-aastane. Kõik meie veebilehtede kasutajad peavad olema üle 18-aastased. Meie ettevõttel on nulltolerants igasuguse suhtluse suhtes, mille puhul üritatakse alaealisega sooritada seksuaalset suhtlust, seksuaalset kontakti või küberseksi. Pärast seda, kui oleme teavitanud alaealisega sooritatud ebasobivast või ebaseaduslikust suhtlusest, võime edastada andmed ka asjakohasesse õiguskaitseorganisse.

4.11 Autoriõiguste rikkumisest teavitamine

(a) Ettevõte austab teiste inimeste intellektuaalse vara õiguseid. Kui sa kohtad veebilehel sisu, mis on sinu arvates kellegi teise või kolmanda poole oma ning seda sisu kujutatakse viisil, mis rikub või tundub rikkuvat kolmanda poole autoriõiguseid või muid intellektuaalse vara õiguseid, võid sellest teavitada, edastades Ettevõttele järgnevad andmed:

(i) Sinu kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
(ii) Elektrooniline või füüsiline allkiri inimese poolt, kellel on volitus tegutseda autoriõiguse või intellektuaalse vara omaniku nimel;
(iii) Kirjeldus intellektuaalsest varast, mille õiguste rikkumist kahtlustatakse;
(iv) Veebilehe nimi, kus kahtlustatav materjal asub;
(v) Kirjeldus sellest, kuskohas veebilehel kahtlustatav materjal asub;
(vi) Sinu ütlused, mis:
(A) kirjeldavad seda, kuidas sa heas usus arvad, et materjali kasutus pole autoriõiguste omaniku poolt volitatud;
(B) valetunnistuse karistuse võimalusega kinnitavad, et esitatud info on täpne ja esitatud heas usus ning selgitavad, et sina oled autoriõiguste või intellektuaalse vara omanik või sa oled volitatud omaniku nimel tegutsema.

Teavitused võib saata aadressile:
UkraineDate.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austraalia
E-posti aadress: copyright@UkraineDate.com

4.12 Piltide kasutamine

Lisaks punktis 4.5 toodule mõistad ja nõustud sa, et Ettevõte võib mistahes piltide, materjalide, info ja sisuga teha järgnevat:

(a) taasesitada, kasutada, kopeerida, kuvada ja levitada materjali, infot või sisu;
(b) valmistada tuletistöid või kasutada materjale, infot ja sisu teiste tööde või muude meediumite jaoks ning
(c) anda teistele samad õigused, mis on antud Ettevõttele punktides 4.12(a) ja 4.12(b). Sa nõustud mistahes sellise kasutusega, sealhulgas (kuid mitte piiratult) mistahes reklaamkasutus. Sa kinnitad, et sul on õigus sellist nõusolekut anda.

4.13 Tellitavad abielud ja tellitavad abikaasad

Seda veebilehte ei tohi kasutada selleks, et mistahes viisil aidata, edendada, pakkuda või teostada "tellitavate" abikaasade teenust. Sa mõistad, et sinu asukohariigi seadusandlusega võivad olla abieluvahenduse teenused või muud seotud sarnased teenused ja nende reklaamimine olla keelatud.

Kui sa elad Filipiinidel, Valgevenes või mujal, kus on abieluvahenduse teenused keelatud, annad sa käesolevaga lubaduse, et sa ei kasuta teenust ega veebilehte viisidel, mis rikuksid taoliseid seadusakte. Sa mõistad ja nõustud, et see on sinu ainuisikuline vastutus tagada, et sa ei rikuks abieluvahendusega seotud seadusi ning sa mõistad ja nõustud lisaks ka sellega, et kui sa rikud mistahes taoliseid seaduseid, rakendub sinu suhtes punktis 17 toodud kahjunõue.

4.14 Piirkondlikud piirangud

Veebilehe teenuseid ja/või mobiilirakendust ei tohi kasutada järgnevad isikud:
(i) Kuuba, Iraagi, Liibüa, Põhja-Korea, Iraani, Süüria, Valgevene, Venemaa, Venemaa halduses olevate alade residendid või mistahes teiste USA ja/või EL-i poolt sanktsioneeritud riikide residendid või
(ii) isik, kes on USA Rahandusministeeriumi määratud isikute nimekirjas või USA Kaubandusministeeriumi keelatud isikute nimekirjas.
Veebilehe Teenuse või mobiilirakenduse kasutamisel kinnitad, et sa ei asu ega ole kodanik ega resident nendes ülaltoodud riikides ega kuulu vastavatesse nimekirjadesse.

5. Info

5.1 Info jälgimine

Meil on õigus jälgida kõiki profiile, sõnumeid, vestluseid, kiirsõnumeid, video- ja helisalvestisi tagamaks, et need vastavad kasutustingimustele. Tagamaks kõrgeima teenusetaseme ja turvalise keskkonna, oleme rakendanud ühe või enama kolmanda poole selleks, et pakkuda meie klientidele turvafunktsioone. Sellise turvalisuse pakkumiseks kogutakse sinu arvutist või muust seadmest, millega sa veebilehte kasutad, andmeid, mis ei võimalda isiku tuvastamist. Sa mõistad ja nõustud sellega, et meie või kolmanda poole turvateenuse pakkuja kogub isiku tuvastamist mittevõimaldavaid andmeid eesmärgiga tagada sinu jaoks turvaline keskkond. Kuigi isikuandmeid ei koguta, tagame, et turvateenuste pakkumiseks hangitud kolmandad pooled järgiksid kõrgemaid andmekaitsereegleid ja privaatsusstandardeid.

5.2 Info muutmine

Kuigi me ei pruugi vaadata üle kõiki sõnumeid või muid materjale, mis on kasutajate poolt postitatud või saadetud ning me ei vastuta sõnumite või materjalide sisu eest, on meil õigus (kuid pole kohustatud) kustutada, liigutada või muuta sõnumeid või materjale (sealhulgas profiilid, sõnumid, video- ja helisalvestused), mis on meie äranägemise järgi ebasobivad või mis ei vasta kasutustingimustele.

5.3 Andmete turvalisus

Kahjuks ei ole ükski andmevahetus internetis täiesti turvaline. Kuigi me pürgime alati andmete kaitsmise suunas, ei garanteeri me ega saa garanteerida, et sinu esitatud või meie poolt kolmandatele pooltele seoses privaatsuspoliitikaga saadetud info on täiesti turvaline. Sa mõistad, et mistahes info edastamine toimub sinu enda riisikol.

Sa nõustud ka sellega, et me võime sinu isikuandmeid edastada lubatud kolmandatele pooltele, kes võivad asuda sinu asukohariigist kaugemal ning sa oled kursis seotud riskidega, eriti juhul, kui taolises riigis pole sinu asukohariigiga sama kaitsetase. Sa võid igal ajal oma nõusoleku peatada või keelata isikuandmete kasutamise, vastavalt meie privaatsuspoliitikas sätestatud reeglitele.

Pärast sinu infoedastuse kättesaamist kasutame me mõistlikke jõupingutusi info kaitsmiseks.

6. Piiratud kasutus

Kui me ei ole just kirjalikult muus kokku leppinud, on sul ligipääs veebilehele ainult isiklikuks kasutuseks. Ärid, rühmitused ja organisatsioonid ei tohi liikmeks registreeruda. Sa võid mistahes info veebilehelt välja printida isiklikuks kasutuseks, kui printimine pole just selgesõnaliselt keelatud.

7. Otseturundus

Sa mõistad ja nõustud, et Ettevõte võib sinu kohta kogutud isikuandmeid kasutada otseturunduse eesmärgil. Sa võid igal ajal oma nõusoleku peatada või keelata isikuandmete kasutamise, vastavalt meie privaatsuspoliitikas sätestatud reeglitele.

8. Suhtlus

Ettevõttel on õigus saata sulle elektroonilisi kirju seoses teenuse või Ettevõtte ja selle seotud äride toodete ja teenuste muudatuste või täiendustega.

9. Reklaam

9.1 Vastutus

Veebilehel ilmuvate reklaamide sisu (sealhulgas lingid reklaamijate veebilehtedele) eest kannavad vastutust reklaamijad. Selliste reklaamide kuvamine ei tähenda, et Ettevõte soovitaks või julgustaks reklaamitud toote või teenuse kasutamist. Iga reklaamija vastutab ainuisikuliselt oma reklaamide esitlemisega seotud aspektide eest.

10. Intellektuaalse vara omandus

Ettevõttele kuuluvad kõik seadused ja huvid, mis on seotud teenuse ja veebilehega ning kõik seotud õigused on kaitstud.

10.1 Autoriõigused

Teenuse ja veebilehega seotud autoriõigused (sealhulgas tekst, graafika, logod, ikoonid, helisalvestused ja tarkvara) kuuluvad Ettevõttele. Vastavalt 1968. aasta autoriõiguste aktile või muule sinu seadusandluses kehtivale autoriõiguste seadusele ning välja arvatud juhtudel, mis on kasutustingimuste kohaselt lubatud, ei tohi sa mitte mingil viisil:

(a) kohandada, taasesitada, salvestada, levitada, printida, esitleda, avaldada ega luua tuletistöid teenuse või veebilehe mistahes osadest
(b) turustada mistahes infot, toodet või teenuseid, mis on omandatud teenuse või veebilehe mistahes osadest;

meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

10.2 Kaubamärgid

Kui pole just vastupidiselt märgitud, siis mistahes töö, millele on märgitud sümbol ™ või ®, on registreeritud kaubamärk. Kui sa kasutad mõna Ettevõtte kaubamärki meie tegevuste, toodete või teenustega seoses, pead sa lisama juurde info Ettevõtte kaubamärgi omanduse kohta. Sa ei tohi kasutada meie kaubamärke:

(a) omaenda kaubamärgi osana või tervikuna;
(b) seoses tegevuste, toodete või teenustega, mis ei ole meie omad;
(c) viisil, mis on segane, eksitav või petturlik; või
(d) iisil, mis halvustab meid või meie infot, tooteid või teenuseid (sealhulgas ka teenus ja veebileht).

11. Lingitud veebilehed

11.1 Lingid, mis on esitatud mugavuse eesmärgil

Veebileht võib sisaldada lingiviiteid teistele veebilehtedele ("Lingitud veebilehed"). Taolised lingid on esitatud üksnes mugavuse eesmärgil ning need ei pruugi olla kehtivad. Me ei vastuta Lingitud veebilehtedel oleva sisu ega privaatsuspõhimõtete eest.

11.2 Heakskiit ja viidete toetamine

Meie lingiviited Lingitud veebilehtedele ei tähenda Ettevõtte poolset Lingitud veebilehtede heakskiitmist või soovitust või Lingitud veebilehtedel oleva info, materjalide, toodete, teenuste või muu sisu soovitust. Me soovitame enne Lingitud veebilehe kasutamist tutvuda vastava veebilehe kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

12. Privaatsuspoliitika

Me tegutseme vastavalt oma privaatsuspoliitika punktidele, mis on leitavad Veebilehel. Me võime aeg-ajalt täiendada või muuta seda Privaatsuspoliitikat, vastavalt meie tegevustele ja asjakohastele seadustele.

Sa nõustud oma Isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamisega vastavalt meie Privaatsuspoliitikas sätestatud viisile ja eesmärkidele. Sul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, vastavalt meie Privaatsuspoliitikas sätestatud toimingutele.

Me ei müü Isikuandmeid kolmandatele pooltele ning ei paku Isikuandmeid kolmandatele pooltele ühegi ärieesmärgi nimel (kui sellele ärieesmärgile pole just konkreetselt viidatud meie Privaatsuspoliitikas). Me esitame sinu Isikuandmeid kolmandate poolte teenusepakkujatele vastavalt meie Privaatsuspoliitikas toodud tingimustele ning teistele Dating Group liikmetele, kes pakuvad vastavalt meie Privaatsuspoliitikale tutvumisteenuseid.

13. Veebilehe või teenuste müük

Sa nõustud sellega, et juhul, kui Ettevõte müüb Veebilehe, Teenused ja oma äri (või selle osad) või Ettevõtte omanduses toimub muutuseid, võib Ettevõte jagada, määrata või muul viisil edastada Isikuandmeid, Erikategooria isikuandmeid ja muud sinu poolt Veebilehele või Teenuse kaudu esitatud informatsiooni (sh pildid ja sinu avalik profiil) ostjale või uuele kontrollüksusele selleks, et pakkuda sulle Teenuseid ja otseturundust.

Sa mõistad ja nõustud selgesõnaliselt sellega, et uus ostja või kontrollüksus võib asuda riigis, mis ei ole sinu asukohariik ning sa nõustud sellega, et sinu Isikuandmed edastatakse väljaspoole sinu asukohariiki.

14. Lahtiütlused ja piiratud vastutus

14.1 Tarbijaõigused vastavalt Austraalia tarbijakaitseseadusele

Austraalia seadusandluses paiknevatele isikutele kehtivad erinevad õigused ja meetmed vastavalt Austraalia tarbijakaitseseadusele (ACL).

14.2 Isiklikuks või koduseks kasutamiseks või tarbimiseks mõeldud toodete ja teenuste garantiid

Austraalia seadusandluses, kus me pakume tüüpiliselt isiklikuks või koduseks tarbimiseks mõeldud tooteid või teenuseid, ei ole ACL-i alusel pakutud tarbijagarantiid kuidagi piiratud või välistatud.

14.3 Garantiid toodetele ja teenustele, mis pole isiklikuks või koduseks kasutamiseks või tarbimiseks

Austraalia seadusandluses, kus me pakume tooteid või teenuseid, mis pole mõeldud isiklikuks või koduseks tarbimiseks, kuid ei maksa rohkem kui $40 000, on tarbijagarantiid piiratud järgnevaga:

(a) toodete puhul:

(i) toodete väljavahetamine või võrdväärsega asendamine;
(ii) toodete parandamine;
(iii) toodete väljavahetamise või võrdväärsega asendamise tasu või
(iv) toodete parandamiseks mõeldud kulu eest tasumine ja

(b) teenuste puhul:

(i) teenuse uuesti pakkumine või
(ii) tasu summas, mis on võrdne teenuse uuesti pakkumisega.

14.4 Garantiid täpsuse osas

Seoses punktidega 14.2 ja 14.3 ei anna me ühtegi garantiid ega kinnitust selle osas, et Teenuse või Veebilehe kaudu esitatud materjalid või info (sh teiste liikmete profiilid, nõuanded, arvamused, väited ja muu info, mis on Ettevõtte või liikme või mõne teise üksuse poolt esitatud, üles laaditud või levitatud) on usaldusväärsed, täpsed või täielikud ning ühtlasi ei garanteeri ega kinnita me seda, et sinu ligipääs Teenusele või Veebilehele on häireteta, ajakohane ja turvaline. Me ei vastuta mitte ühegi kahju eest, mis tekib tegevusest, mida sa teed Teenuse või Veebilehe vahendusel leitud info või materjali põhjal. Enne Veebilehel ilmuva info või materjali usaldamist või selle põhjal tegutsemist peaksid sa ise tegema asjakohaseid päringuid ja analüüse. Sa kinnitad, et mistahes sellise materjali või info usaldamine ja kasutamine on sinu enda riisikol.

14.5 Kättesaadavuse garantiid

Seoses punktidega 14.2 ja 14.3 ei garanteeri me, et Teenus või Veebileht on alati kättesaadavad või tõrkevabad. Teenust pakutakse „nagu on“ alusel. Teenuse või Veebilehe kättesaadavuses võib esineda hilinemisi, tõrkeid ja häireid. Sa mõistad, et Teenus (ja Veebilehe kättesaadavus) on ilma igasuguste garantiideta, olgu need otsesed või kaudsed, sh vastava eesmärgi kaubanduslikkus ja seisukord.

14.6 Kaudsed garantiid välistatud

Seoses punktidega 14.2 ja 14.3 ning seaduse alusel lubatud ulatusel on välistatud mistahes selle Kasutustingimuse tingimused ja garantiid, mis oleksid muidu kaudselt tuletatavad. Kui seadusest johtub mõni tingimus või garantii ning see seadus keelab meil välistada või muuta sellise tingimuse või garantii rakendamist või meie asjakohast vastutust, siis on selline tingimus või garantii kaasatud, kuid meie vastutus on välistatud tingimuse või garantii rikkumisel, vastavalt alljärgnevatele punktidele:

(a) kui rikkumine on seotud toodetega:

(i) toodete väljavahetamine või võrdväärsega asendamine;
(ii) toodete parandamine;
(iii) toodete väljavahetamise või võrdväärsega asendamise tasu või
(iv) toodete parandamiseks mõeldud kulu eest tasumine ja

(b) kui rikkumine on seotud Teenustega:

(i) teenuse uuesti pakkumine või
(ii) tasu summas, mis on võrdne teenuse uuesti pakkumisega.

14.7 Vastutus kaotuste puhul

Me ei võta mitte mingisugust vastutust mistahes kaotuse või kahju eest, mille sa oled otseselt või kaudselt saanud seoses Teenuse, Veebilehe või Lingitud veebilehtede kasutamisega (sh hooletusest tekkinud kahjud) ning me ei võta mitte mingisugust vastutust kahjude eest, mis on tekkinud Teenuse või Veebilehe vahendusel leitud informatsiooni kasutamisest või selle käsitlemisest. Kahtluste vältimiseks ja ilma piiramata eeltoodu üldistust:

(a)Ettevõte ei kanna mitte mingisugust vastutust mistahes otsese, kaudse, juhusliku, erilise või muude kahjude eest, mis on tekkinud mistahes viisil, mis on seotud sinupoolse Teenuse või Veebilehe kasutusega. Ettevõte ei kanna mitte mingisugust vastutust mistahes hilinemise või Teenuse või Veebilehe kasutuse võimetuse eest ega mistahes info, toodete või muude teenuste eest, mis on hangitud Teenuse või Veebilehe kaudu või muul mpel tekkinud Veebilehe kasutusest, olgu see hooletusest, tahtlikult või muul viisil, isegi, kui Ettevõtet on teavitatud võimalikust ohust;
(b)Ettevõte ei kanna mitte mingisugust vastutust mistahes info või materjali eest, mille sa esitad Teenuse või Veebilehe kaudu ning me ei kanna mitte mingisugust vastutust selle eest, kui teised liikmed või kasutajad kasutavad või väärkohtlevad mistahes infot või materjale, mille sa oled Teenuse või Veebilehe kaudu esitanud;
(c)Ettevõte ei kanna mitte mingisugust vastutust Teenuse mistahes teise liikme või kasutaja tegevuse eest, sh (ent mitte piiratult) mistahes tegevus, mis põhjustab teisele isikule füüsilisi vigastusi.

15. Internetipõhise tutvumise erihoiatused

15.1 Riskid

Sa mõistad, et internetis tutvumisega on seotud riskid, sh (kuid mitte piiratult) enesele teadmata alaealisega suhtlemine või valedel alustel tegutseva või kuritegelikel eesmärkidel tegutseva isikuga suhtlemine. Sa nõustud kasutama kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid teiste kasutajatega suheldes või kohtudes, eriti silmast-silma kohtudes. Sa nõustud enne teenuse kasutamist tutvuma meie pakutud internetis tutvumise turvasoovitustega.

15.2 Garantiid liikmete identiteedi osas

Sa mõistad, et kasutajate tuvastamine internetis on väga keeruline. Ettevõte ei saa garanteerida ega garanteeri seda, et iga Teenuse kasutaja on see, keda ta väidab end olevat. Ettevõte ei saa garanteerida ega garanteeri seda, et liikmete profiilid on usaldusväärsed, täpsed või täielikud. Sa pead olema Teenuse või Veebilehe kasutamisel teiste liikmete või kasutajatega suheldes ettevaatlik.

16. Lõpetamine

16.1 Liikmetele kehtiv kokkulepe

Käesolev Kokkulepe kehtib täies ulatuses seni, kuni sa oled Teenuse liige või kasutad Veebilehte mõnel muul moel.

16.2 Sinupoolne liikmesuse lõpetamine

Sa võid oma liikmesuse lõpetada igal ajal ja mistahes põhjusel ning see hakkab kehtima kohe, pärast seda, kui oleme saanud sinult kirjaliku teavituse liikmesuse lõpetamiseks. Teavitus tuleb esitada aadressile, mis asub Veebilehe kontaktijaotises, selle võib saata e-posti teel Veebilehel olevas kontaktijaotises toodud meiliaadressitele või seda saab teha klõpsates Veebilehel liikmete jaotises olevale liikmesuse lõpetamise lingile. Liikmesuse lõpetamisel ei ole sul õigust saada raha tagasi liikmepaketi tasude eest.

16.3 Lõpetamise eritingimused osadele USA residentidele

Kui sa oled tellimuse alustamise ajal Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio või Wisconsin osariigi resident, kehtib sulle järgnev:

(a) Sa võid tühistada käesoleva Kokkuleppe ilma kohustuste või leppetrahvideta igal ajal kolm (3) tööpäeva pärast tasulise teenuse tellimist (Tühistamisperiood). Kokkuleppe tühistamiseks pead saatma meile allkirjastatud ja kuupäevaga märgitud teate tähitud kirja teel, kus on sõnastatud sinu soov tühistada käesolev Kokkulepe. Kiri tuleb saata järgnevale postiaadressile: UkraineDate.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austraalia. Kui sa saadad või esitad teate tellimuse lõpetamiseks Tühistamisperioodi ajal, tagastab Ettevõte määratud ajaperioodi jooksul sinu tehtud maksed, millele see punkt kehtib.

Kui sa oled California, Illinois, New York või Ohio resident tellimuse alustamise ajal, kehtib sulle järgnev punkt:

(b)Juhul, kui sa sured enne tellimusperioodi lõppu, on sinu pärijatel õigus saada raha tagasi makse eest, mille oled teinud oma tellimuse eest ning mis kehtib perioodile pärast sinu surma. Juhul, kui sul tekib tõsine puue (ning sa ei saa kasutada seda veebilehte) enne tellimusperioodi lõppu, on sul õigus saada raha tagasi tellimusperioodi eest, mis kehtib perioodile pärast puude tekkimist. Selle õiguse kasutamiseks tuleb saata kiri järgnevale postiaadressile: UkraineDate.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austraalia.

16.4 Teenusele ligipääsu lõpetamine

Me võime oma äranägemise järgi blokeerida, lõpetada või peatada sinu ligipääsu Teenusele mistahes ajal ilma etteteatamiseta mistahes põhjusel, sh (kuid mitte piiratult) mistahes petturliku, väärkohtleva või muul moel ebaseadusliku tegevuse tõttu või tegevuse tõttu, mis võib mõnel muul moel rikkuda Teenuse kasutamist teiste isikute jaoks.

16.5 Meiepoolne liikmesuse lõpetamine

Me võime koheselt igal ajal lõpetada sinu liikmesuse ja sinu ligipääsu Teenusele, kui me leiame (oma äranägemise järgi), et sa oled käesolevat Kokkulepet rikkunud. Lõpetamisteade saadetakse sinu poolt viimati märgitud e-posti aadressile. Mistahes ettemakstud summad perioodi eest, mis järgneb lõpetamisele, tagastatakse sulle, pärast seda, kui sellest arvestatakse maha mistahes kulud või kahjud, mida on Ettevõte saanud sinu liikmesusega seoses.

16.6 Deaktiveerimine passiivsuse korral

Me võime sinu konto deaktiveerida, kui sa pole Teenust kasutanud järjestikuse 6 kuu pikkuse perioodi jooksul, kui sul ei ole just aktiivne tasuline liikmepakett.

16.7 Lõpetamine vastavalt 2013. aasta tarbijalepingute regulatsioonile (info, tühistamine ja lisatasud

See punkt kehtib sulle ainult siis, kui sa oled „tarbija“ vastavalt 2013. aasta tarbijalepingute regulatsioonile, oled Suurbritannia resident ning pole teenust hakanud kasutama. Kui see regulatsioon kehtib käesolevatele Kasutustingimustele, võid sa oma liikmesuse lõpetada neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast Teenuse liikmeks registreerumist, esitades kirjaliku teavituse. Teenust võib hakata kasutama kohe pärast liikmeks registreerumist.

(a)Kui sa oled neljateistkümnepäevase (14) tühistamisperioodi jooksul hakanud kasutama meie teenust, rakendub 2013. aasta tarbijalepingute regulatsioon ning arvestatakse, et sa oled soovinud, et me pakuksime sulle teenust. Kui sa oled soovinud, et me pakuksime sulle teenust, pead sa maksma teenuse väärtuse eest kuni selle hetkeni, mil teenuse tühistad. Teenuse kasutamiseks ja selle pakkumise soovimiseks loetakse mistahes alljärgnevaid tegevusi:

(i) Liikmetele sõnumite saatmine;
(ii) Liikmetelt saadud sõnumite lugemine;
(iii) Liikmetele „huvi näitamise“ teavituste saatmine.

(b)Kui sa pole hakanud meie teenust kasutama neljateistkümnepäevase (14) tühistamisperioodi jooksul, rakendub 2013. aasta tarbijalepingute regulatsioon, mille alusel tagastatakse raha, mille oled maksnud 14 päeva jooksul pärast seda, kui oleme saanud teate sinupoolsest lõpetamisest.

16.8 Lõpetamine vastavalt tarbijaõiguste direktiivile 2011/83/EU (CRD)

See punkt kehtib sulle ainult siis, kui oled „tarbija“ vastavalt tarbijaõiguste direktiivile 2011/83/EU („Regulatsioon“) ning oled Euroopa Liidu resident ning pole hakanud teenust kasutama. Kui Regulatsioon kehtib käesolevatele Kasutustingimustele, võid oma liikmesuse lõpetada neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast Teenuse liikmeks registreerumist, esitades kirjaliku teavituse. Sa võid Teenust kasutama hakata kohe pärast liikmeks registreerumist.

(a)Kui sa oled neljateistkümnepäevase (14) tühistamisperioodi jooksul hakanud kasutama meie teenust, rakendub tarbijaõiguste direktiiv 2011/83/EU ning arvestatakse, et sa oled soovinud, et me pakuksime sulle teenust. Kui sa oled soovinud, et me pakuksime sulle teenust, pead sa maksma teenuse väärtuse eest kuni selle hetkeni, mil teenuse tühistad. Teenuse kasutamiseks ja selle pakkumise soovimiseks loetakse mistahes alljärgnevaid tegevusi:

(i) Liikmetele sõnumite saatmine;
(ii) Liikmetelt saadud sõnumite lugemine;
(iii) Liikmetele „huvi näitamise“ teavituste saatmine.

(b)Kui sa pole hakanud meie teenust kasutama neljateistkümnepäevase (14) tühistamisperioodi jooksul, rakendub tarbijaõiguste direktiiv 2011/83/EU, mille alusel tagastatakse raha, mille oled maksnud 14 päeva jooksul pärast seda, kui oleme saanud teate sinupoolsest lõpetamisest.

17. Kahjugarantii

Vastavalt seaduses lubatud ulatusele lubad sa kaitsta ja hoida Ettevõtet, selle partnereid, seotud üksuseid, osanikke, ametnikke, töötajaid ja esindajaid kahjude eest, mis on seotud mistahes nõuete, kahjude, maksude (sh KM), vastutuste ja/või kuludega (sh juriidilised kulud), mis võivad Ettevõttel, selle partneritel, seotud üksustel, osanikel, ametnikel, töötajatel või esindajatel tekkida seoses järgnevaga:

(a) sinupoolne käesoleva kokkuleppe rikkumine;
(b) veebilehe mistahes volitamata kasutus, mida võib sinuga siduda;
(c) sinupoolne mistahes seaduse rikkumine ja
(d) mistahes tegevus või tegevusetus, mida sa võid teha seoses veebilehega.

Sa nõustud täielikult tegema koostööd seoses mistahes Nõude kaitsmisega. Meil on õigus (aga pole kohustust) võtta eksklusiivne kaitse ja kontroll mistahes asjus, mis on seotud sinupoolse kahjutasuga, võttes arvesse, et sa oled endiselt vastutav mistahes sellise Nõude eest.

18. Üldtingimused

18.1 Eiramine

Ettevõte ei kanna mitte mingisugust vastutust käesolevate Kasutustingimuste mittetäitmises juhul, kui see on tingitud põhjustest, mis pole meie mõistliku kontrolli piires.

18.2 Loobumine

Kui me loobume mõnest õigusest, mis meil on teatud olukorras nende Kasutustingimuste kohaselt, ei tähenda see, et me loobume neist õigustest automaatselt ka teistes olukordades.

18.3 Eraldatus

Kui mõni käesolev Kasutustingimus on väär, täitmatu või mingil põhjusel seadusevastane, kehtivad ülejäänud Kasutustingimused täies ulatuses edasi.

18.4 Kokkuleppe keel

Käesolev Kokkulepe on loodud inglise keeles. Kui Ettevõte on loonud sellest Kokkuleppest tõlkeversiooni, nõustud sa sellega, et tõlge on loodud vaid mugavuse eesmärgil. Kui inglisekeelne versioon ja tõlge ei kattu, kehtib inglisekeelne versioon.

18.5 Variatsioonid

Meil on õigus Kasutustingimusi aeg-ajalt muuta. Muutused jõustuvad kohe pärast Veebilehel avaldamist. Kui sa jätkad Veebilehe kasutamist pärast taolist teavitust, tähendab see, et kokkulepe sinuga on siduv vastavalt muudetud Kasutustingimustele.

18.6 Määramine

Sa ei tohi määrata oma käesoleva Kokkuleppe või Teenuse või Veebilehega seotud õiguseid kolmandale poolele. Ettevõttel on õigus määrata oma käesoleva Kokkuleppe või Teenusega seotud õigused ja kohustused mistahes kolmandale poolele. Juhul, kui käesoleva Kokkuleppega seotud Ettevõtte kohustused võetakse üle kolmanda poole poolt, vabastatakse Ettevõte kõikidest käesoleva Kokkuleppega seotud vastutustest.

18.7 Suhe

Sa nõustud, et sinu ja Ettevõtte vahel ei ole sellest Kokkuleppest või sinupoolse Teenuse või Veebilehe kasutusest tulenevalt ühtegi ühist ettevõtet, partnerlust, töösuhet või vahendussuhet.

18.8 Asjakohane seadus

(a) Kasutajad, kes on Euroopa Liidu residendid, nõustuvad, et Kokkuleppele kehtivad Suurbritannia seadused ning vaidlused lahendatakse asjakohastes Suurbritannia kohtutes.
(b) Kasutajad, kes resideeruvad väljaspool Euroopa Liitu, nõustuvad, et Kokkuleppele kehtivad Austraalia, Queenslandi seadused ning vaidlused lahendatakse asjakohastes Austraalia kohtutes.

19. Definitsioonid

Käesolevates Kasutustingimustes kannavad järgnevad mõisted allolevaid tähendusi:

"Nõue" tähendab, seoses isikuga, nõuet, abinõu, taotlust, kahju, kaotust, kulu, vastutust, tegevust, menetlust, tegutsemisõigust, kahjuhüvitist või korvamist või vastutust, mis on tekkinud või tuleb teha teise isiku suhtes, hoolimata tekkimise viisist või selle ajast või kaaslusest;

"Kaubanduslikuks tegemine" tähendab turundamist, arendamist, integreerimist, uurimist, müümist või mistahes muud tegevust, mille eesmärk on kasum või tasu;

"Ettevõte" viitab ettevõttele Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), mis on registreeritud Austraalias Uus-Lõuna-Walesis ning sisaldab ka kõiki seotud ühinguid ja ettevõtteid (vastavalt 2001. aasta Äriseadusele), mis on seotud ettevõttega Cupid Media Pty Ltd

"EL" viitab Euroopa poliitilisele ja majanduslikule liidule ehk Euroopa Liidule;

"EL-i riik" viitab mistahes riigile, mis on hetkel EL-i liikmesriik ning see sisaldab järgnevaid riike: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi;

"Isikuandmed" viitavad mistahes infole, mis on seotud tuvastatava eraisikuga; tuvastatav isik on isik, keda saab kaudselt või otseselt tuvastada, eriti info põhjal nagu nimi, isikukood, asukohainfo, veebituvastusinfo või muud faktorid, mis on seotud füüsilise, psühholoogilise, geneetilise, mentaalse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga;

"Tasulised teenused" viitavad funktsioonidele ja Teenustele, mis on saadaval Veebilehe tasulistele kasutajatele, kellel on kehtiv tellimus;

"Privaatsuspoliitika" viitab Ettevõtte privaatsustingimustele, mis on saadaval Veebilehel;

"Teenus" viitab funktsioonidele, mis on saadaval Veebilehe liikmetele;

"Erikategooria isikuandmed" viitavad isikuandmetele, mis avaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi arvamusi, usulisi või filosoofilisi uskumusi, ühenduste kuuluvusi, kriminaaltausta või muid geneetilisi või biomeetrilisi andmeid, mis on seotud isiku unikaalse tuvastamisega ning on seotud isiku tervise või seksuaalse orientatsiooniga;

"Veebileht" viitab käesolevale veebilehele, mida omab ja haldab Ettevõte;

"Kasutustingimused" viitavad käesolevatele Kasutustingimustele, mida Ettevõte võib aeg-ajalt muuta ning need tingimused on sinu ja Ettevõtte vahelise kokkuleppe aluseks;

"Meie" viitab Ettevõttele.