Kasutustingimused

(Viimati uuendatud 19. oktooberil 2021)

1. Veebileht

1.1 Kasutustingimustega nõustumine

Veebilehe kasutamine sõltub käesolevate kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustumisest. Kui sa jätkad veebilehe kasutamist, võetakse seda kui märki sellest, et sa oled kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustunud, hoolimata sellest, kas oled liikmeks registreerunud või mitte. Me võime kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Sellisel juhul avaldatakse muudetud kasutustingimused ja privaatsuspoliitika veebilehel. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika regulaarne ülevaatamine on sinu vastutusel. Kui sa oled veebilehe liige ja kasutustingimuste ning privaatsuspoliitika muudatused on avaldatud, anname endast parima selleks, et sind teavitada muudatustest, kasutades sinu esitatud kontaktandmeid.

Kui sa ei nõustu kasutustingimustega, ei tohi sa veebilehte kasutada.

1.2 Kasutustingimused, mis sõltuvad residentsusest

(a) Kui sa oled EL-i resident, kehtivad sulle punktid 16.7 ja 18.8(a) (kuid mitte 18.8(b)).
(b) Kui sa pole EL-i resident, kehtib sulle punkt 18.8(b) (kuid mitte punkt 18.8(a)).
(c) Sulle kehtib punkt 16.3(a), kui sa elad järgnevates USA osariikides: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio või Wisconsin.
(d) Sulle kehtib punkt 16.3(b), kui sa elad järgnevates USA osariikides: California, Illinois, New York või Ohio.

1.3 Kasutajaleping

Kasutustingimuste näol on tegemist lepinguga sinu ja Cupid Media Pty Ltd ("Ettevõte") vahel, seoses teenuse ja veebilehe kasutamisega ("Leping").

1.4 Kontakt

Veebilehte haldab Ettevõte, mis on registreeritud Austraalias. Ettevõte on liitunud Euroopa käibemaksusüsteemiga VoeS vahendusel, mis on mõeldud EL-i välistele ettevõtetele. Meiega saab kontakteeruda järgnevatel viisidel:

Veebivorm: klõpsa siia (kiireim teenindus)

E-posti aadress: team@UkraineDate.com

Telefoninumber: +61 7 5571 1181

Faksinumber: +61 7 3103 4000

Postiaadress: UkraineDate.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austraalia

Kui soovid meiega ühendust võtta privaatsusküsimuste või isikuandmete kogumise ja kasutamise osas, vaata palun meie privaatsuspoliitikat.

Kui sa asud Euroopa Liidus, siis Cupid Media Euroopa andmekaitseküsimuste esindajaks on määratud VeraSafe. Lisaks meiega kontakteerumisele võid võtta oma isikuandmete töötlemise osas ühendust VeraSafe'iga. Selliste päringute tarbeks kasuta palun VeraSafe'i kontaktivormi: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Alternatiivina saab VeraSafe'iga kontakteeruda järgnevate aadressite vahendusel:

Nimi: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Aadress: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic või

Nimi: VeraSafe Ireland Ltd
Aadress: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Iirimaa.

2. Liikmesus

2.1 Vastavus

Teenuse või veebilehe kasutamiseks tuleb olla vähemalt 18-aastane. Veebilehe kasutamisel kinnitad, et sul on õigus, volitus ja võime sõlmida käesolev Leping ning sa järgid kõiki kasutustingimusi.

2.2 Lepingu loomine

Liikmena registreerudes sõlmid sa Ettevõttega lepingu seoses veebilehega, mis võib olla, kuid ei pruugi olla tasuta. Sa võid oma liikmesuse võimalusi uuendada ja hankida kõrgema liikmepaketi. Sul palutakse valida teatud funktsioonid ja lepingu pikkus ning makseviis. Vajutades makse teostamise nuppu uuendusprotsessi viimase sammuna sõlmid sa siduva lepingu seoses valitud paketiga valitud hinna juures.

2.3 Liikmesus

(a) Teenuse liikmeks võib saada tasuta. Tasuta liikmepakett annab ligipääsu vaid mõningatele teenuse funktsioonidele. Lisafunktsioonide kasutamiseks pead hakkama teenuse tasuliseks kasutajaks. Taoliste lisafunktsioonide kasutamine sõltub asjakohase tasu maksmisest.
(b) Sa mõistad ja nõustud, et veebilehe kasutajate kaitsmiseks ei tohi sa hakata kasutajaks, kui sind on süüdi mõistetud mõnes kuriteos või väärteos. Liikmeks registreerumisega kinnitad, et sind pole süüdi mõistetud üheski kuriteos ega väärteos ning sa ei ole ühegi riigi seadusandluses registreeritud seksuaalkurjategijana.
(c) Sa mõistad, et hetkel ei teosta Ettevõte regulaarselt taustakontrolle ega kontrolli kasutajate infot või kriminaaltausta. Me säilitame aga õiguse uurida kõiki liikmeid ja teha taustakontroll kinnitamaks, et sa ei riku ühtegi kohustust ning esitatud info on korrektne. Sa nõustud sellega, et Ettevõte teostab selliseid kontrolle ning Ettevõte säilitab õiguse sinu liikmesus peatada, kui sinu info osutub valeks või sa oled mõnda kohustust rikkunud.

2.4 Liikmepaketid ja hinnad

Liikmepaketid ja nende hinnad asuvad liikmepaketi uuendamise lehel. Liikmepakettide hinnad võivad muutuda ning taolised muudatused avaldatakse veebilehel. Sa mõistad, et erinevates seadusandlustes võivad liikmepaketi hinnad erineda, peegeldades kulusid, mis on seotud vastava seadusandluse reeglitega.

2.5 Tasuta prooviperiood ja muud pakkumised

Mistahes tasuta prooviperiood või muu pakkumine, mis annab tasulistele teenustele tasuta ligipääsu, tuleb ära kasutada määratud perioodi jooksul.

2.6 Maksed

(a) Kuigi mõned teenused on saadaval tasuta, mõistad sa, et tasulised teenused on saadaval ainult kehtiva liikmepaketiga liikmetele või nendele, kes on maksnud vastava tasu. Tellimuspaketi saab hankida selle hinna, perioodi ja makseviisidega, mis on kirjas liikmepaketi tellimise lehel. Hinnad on esitatud valuutas, mis on kirjas liikmepaketi tellimise lehel ning hinna hulka on arvatud ka asjakohased maksud, kui pole just vastupidist märgitud.
(b) Sinu liikmepakett uuendatakse automaatselt. Automaatse uuendamise saab igal ajal keelata. Kui seda pole keelatud, uuendatakse tellimust automaatselt märgitud perioodiga. Automaatse uuendamise saab tühistada, järgides veebilehe tugilehe juhiseid.
(c) Juhul, kui me pakume valitud liikmepaketile korduvmaksete süsteemi, annad sa käesolevaga Ettevõttele loa võtta vastav tasu regulaarselt (mõistliku ajaperioodi jooksul). Kui volitus on peatatud, lõpetab Ettevõte taolise tasude võtmise, kui esitad kirjaliku teavituse. Sellised teavitused ei mõjuta tasusid, mis on tehtud enne, kui Ettevõttel oli mõistlik aeg reageerimiseks. Igal juhul pead sa korrektsete maksete jaoks esitama täpsed, kehtivad ja täielikud andmed ning neid andmeid tuleb regulaarselt uuendada.
(d) Me võime igal ajal muuta tellimuspaketi hinda. Uus hind hakkab kehtima uuele tellimusele (olgu tegemist esmakordse tellimusega või mitte) kohe, kui oleme uue hinna avaldanud veebilehel. Olemasoleva tellimuse automaatsed uuendused jätkuvad vana hinnaga.
(e) Kahtlase maksetegevuse korral on meil õigus ajutiselt või jäädavalt peatada sinu makse ja/või võtta ühendust sinu, sinu panga või muu asjakohase kolmanda poolega, et anda teada kahtlasest tegevusest ja/või hankida lisainfot.

2.7 Makseteenuste kasutustingimused

Kolmandate poolte makseteenuste kasutamisel pead sa nõustuma ja järgima vastavate makseteenuste kasutustingimusi.

2.8 Gold, Platinum ja Diamond liikmepakettide tingimused

Pea silmas, et tasulised liikmed jagatakse Gold, Platinum ja Diamond liikmeteks. Ainult Platinum ja Diamond kasutajatel on ligipääs täpsemale algoritmile, sõnumite tõlkefunktsioonile ja topeltnähtavusele otsingutulemustes. Ainult Diamond kasutajad saavad ligipääsu prioriteetsetele sõnumitele, tugiteenusele ning nende profiili tõstetakse otsingutulemustes esile.

2.9 Parooli turvalisus

Liikmeks registreerumise käigus palutakse valida parool. Sa vastutad ainuisikuliselt selle eest, et valitud parool poleks kergesti äraarvatav ning sinu parool oleks turvaliselt salvestatud. Sa nõustud, et sa ei müü ega edasta oma ligipääsu Veebilehele mitte ühelegi kolmandale poolele. Kui sa arvad, et sinu konto ei ole enam turvaline, pead meile sellest koheselt teada andma ning muutma oma parooli.

2.10 Isikutuvastus

Me võime aeg-ajalt küsida isikut tõendavaid dokumente selleks, et kinnitada järgnevat:

(a) sinu identiteet;
(b) sinu esitatud info;
(c) sinu makse või arvelduse info ja/või
(d) sinu vastavus kasutustingimustele.

3. Teenus

Teenuse näol on tegemist internetipõhise infoteenusega, mis vahendab kontakti liikmete vahel, kes võivad, kuid ei pruugi, otsida sõprust või suhet. Tegemist ei ole abieluvahendusteenusega, tellitava pruuditeenuse ega kohtinguteenus. Ettevõte pole kohustatud vahendama ühtegi liiget.

4. Teenuse kasutamine

4.1 Oma riisiko

Sa mõistad, et teenuse ja veebilehe kasutamine toimub sinu enda riisikol.

4.2 Täpne info

Sa kinnitad ja nõustud, et teenuse, veebilehe ja Ettevõtte jaoks esitatud info ja pildid on igas mõttes täpsed, ei riku käesolevat Lepingut ning ei kahjusta ühtegi inimest mitte kuidagi.

Sa ei tohi meie veebilehel edastada ega avaldada ühtegi pilti, mis sisaldab järgnevat:

• pildid kellestki teisest;
• alastus;
• pildid objektidest, mis ei sisalda sind;
• multikas või illustratsioon (isegi, kui see on sinust).

4.3 Mittekonfidentsiaalne info

Sa nõustud, et kõik sinu esitatud materjalid ja info, sealhulgas isikuandmed (vastavalt meie privaatsuspoliitikale, sealhulgas sinu täisnimi, postiaadress, telefoninumber jms), on mittekonfidentsiaalsed ning mittevaralised ja me võime sellist materjali või infot kasutada piiranguteta, vastavalt meie privaatsuspoliitikale ja asjakohastele seadustele. Täpsustades, sa annad Ettevõttele loa kasutada materjali või infot (sealhulgas profiili info, pildid, video- või helisalvestused) selleks, et kopeerida profiil mistahes teisele asjakohasele tutvumislehele, mille omanik ja haldaja on Ettevõte või Ettevõte, mis kuulub kontserni Dating Group. Sa mõistad, et sellised materjalid ja info on saadaval teistele veebilehe kasutajatele.

4.4 Info, mis on saadaval välismaalastele

(a) Sinu esitatud profiiliinfo on avalikult sinu profiilil nähtav, olenemata vaataja asukohast. Profiili loomisel mõistad, et sinu profiili võivad näha välismaalased.
(b) Ettevõte kasutab sinu isikuandmete salvestamiseks servereid, mis ei pruugi asuda sinu asukohariigis.
(c) Ettevõte kasutab taustakontrollide ja kriminaaltausta kontrollimiseks allhankijaid, kes ei pruugi asuda sinu asukohariigis.
(d) Sinu isikuandmetele võivad saada ligipääsu meie töötajad ja hankijad (kes ei pruugi asuda sinu asukohariigis), selleks, et pakkuda klienditeenindust, teostada pettuste ennetamiseks vajalikke ülesandeid või muid vajalikke ülesandeid.

(e) Sa annad meie liikmetele, töötajatele, Dating Group kontserni (kuhu Cupid Media kuulub) liikmetele ja kolmandatele pooltele oma nõusoleku sinu isikuandmete edastamiseks ja salvestamiseks vastavalt käesolevate tingimuste punktidele 4.4(a) kuni 4.4(d) ning meie privaatsuspoliitikale. Taolised liikmed, töötajad ja kolmandad pooled ei pruugi asuda sinu asukohariigis. Sa mõistad ja nõustud riskidega, mis võivad olla andmete edastamise ja salvestamisega, eriti juhul, kui taolistes riikides pole sama või sarnane kaitsetase nagu sinu asukohariigis. Kõiki edastusi aitab kaasa Cupid Media vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Sul on õigus oma nõusolek tagasi võtta või keelduda oma isikuandmete kasutamisest, vastavalt meie privaatsuspoliitikas määratud reeglitele.

4.5 Autoriõigused

Sa nõustud sellega, et sinu esitatud materjalide või infoga seotud autoriõigused lähevad üle Ettevõttele selleks, et kasutada materjale vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Sa ei postita ega edasta materjale või infot, mille autoriõigused kuuluvad kellelegi teisele ning sa kinnitad, et esitatud materjalid ja info on originaalsed ning pole hangitud kolmandalt poolelt.

4.6 Legaalne ligipääs

Sa pead tagama, et sinu ligipääs veebilehele ja teenusele ei ole seadusevastane. Sa vastutad ainuisikuliselt selle eest, et sinu tegevused vastavad asjakohastele seadustele.

4.7 Viirused

Sa pead ise võtma kasutusele ennetavaid meetmeid tagamaks, et sinu ligipääs veebilehele ei tooks kaasa viiruste riski, pahavaralist arvutikoodi või muid faktoreid, mis võivad sinu arvutisüsteemi kahjustada. Meie ei kanna vastutust mitte mingisuguse kahju eest sinu arvutisüsteemidele, mis on seotud sellega, kuidas sa kasutad teenust, veebilehte või seotud veebilehti.

4.8 Profiili sisu

(a) Sa vastutad ainuisikuliselt oma profiili, sõnumite, video- ja helisalvestuste ning muude materjalide sisu eest, mida sa laadid üles või edastad teenuse kasutamisel.
(b) Sa nõustud, et sa ei laadi ega postita oma profiilile ega veebilehele sisu, mis on:

(i) ahistav, solvav, nilbe, seksuaalse kalduvusega, ähvardav, rassistlik, ebasobiv või muul moel ebasobiv vastavalt meie äranägemise järgi; või mis
(ii) kujutab, kirjeldab või viitab kellelegi teisele peale sinu.

4.9 Liikmetega suhtlemine

Sa vastutad ainuisikuliselt oma suhtluse eest teiste kasutajatega.

4.10 Keelud

Sa kinnitad ja lubad, et:

(a) sa ei jaga teenuse kaudu sulle esitatud infot, kui sul pole selle info esitanud inimese nõusolekut;
(b) sa ei kasuta teenust selleks, et avaldada mistahes solvavat või ahistavat käitumisviisi. Nende käitumisviiside hulka kuulub (aga loend pole kõikehõlmav): mistahes seksuaalselt ja/või rassiliselt solvava, ahistava, ähvardava, vulgaarse, häiriva, laimava või mistahes muu ebasoovitava materjali jagamine ja mistahes muu seadusevastase materjali jagamine või sellise materjali jagamine, mis rikub teise poole õiguseid (sealhulgas ka intellektuaalse omandi õigused ja privaatsusõigused);
(c) sa ei kasuta teenust selleks, et osaleda grupeeritud seksuaaltoimingutes või pakkuda raha abieluväliste suhete eest või pakkuda raha või muul moel osaleda prostitutsioonis või teha ühtegi teist tegevust, mis on sinu asukohariigis seadusevastane;
(d) sa ei kehasta teisi inimesi ega esita oma vanust või perekonnaseisu valesti ega lisa oma profiilile muud infot, mis on mingil viisil vale või eksitav;
(e) sa ei kogu e-posti aadresseid või muid kasutajate kontaktandmeid selleks, et edastada rämpskirju, ahelkirju või osaleda soovimatus masskirjade levitamises;
(f) sa ei kasuta teenust ega veebilehte volitamata äritegevuse eesmärgil;
(g) sa ei küsi üheltki teenuse või veebilehe kasutajalt raha, pangakonto või krediitkaardi andmeid ega muid konfidentsiaalseid finantsandmeid;
(h) sa ei saada raha ega finantsandmeid ühelegi inimesele, kellega sa oled veebilehe vahendusel suhelnud. Ettevõte ei vastuta mistahes kaotuste eest (olgu kaotus rahaline või mitte), mis on tekkinud taolise käitumise tõttu. Sa lubad teavitada igaühest, kes üritab raha või finantsandmeid küsida, võttes teavitamiseks ühendust klienditeenindusega või kasutades liikme profiilil olevat rikkumisest teavitamise nuppu;
(i) sa ei küsi teistelt liikmetelt paroole;
(j) sa ei kasuta teenust selleks, et levitada, reklaamida või avaldada materjale, mis sisaldavad raha, reklaami või toodete ja teenuste küsimise palveid või infot;
(k) sa ei ahista kedagi jätkuvate suhtluskatsetega, kui inimene on selgesõnaliselt palunud suhtlust lõpetada;
(l) sa ei postita ega avalda materjale, mis sisaldavad viiruseid või muid arvutikoode, faile või programme, mis on loodud selleks, et arvuti riistvara või tarkvara hävitada või selle töövõimet piirata;
(m) sa ei postita ega edasta avalikult nähtavasse kohta mitte mingil kujul mitte mingisuguseid kontaktandmeid, sealhulgas (kuid mitte piiratult) e-posti aadressid, telefoninumbrid, postiaadressid, kiirsõnumi ID-d, Facebooki kasutajanimed, URL-id või täisnimed;
(n) sa ei kasuta teenuse kasutamiseks automatiseeritud roboteid;
(o) meie klienditeenindusega telefonitsi või muudel viisidel suheldes ei ole sa ahistav, solvav, nilbe, seksuaalselt viitav, ähvardav ega rassistlik. Sa mõistad, et kui sa oled solvava käitumisega (mille definitsiooni määrame me oma äranägemise järgi), on meil õigus sinu liikmesus koheselt peatada ning sul ei ole õigust saada raha tagasi mistahes maksete eest, mis oled meile teinud;
(p) sa oled üle 18-aastane. Kõik meie veebilehtede kasutajad peavad olema üle 18-aastased. Meie ettevõttel on nulltolerants igasuguse suhtluse suhtes, mille puhul üritatakse alaealisega sooritada seksuaalset suhtlust, seksuaalset kontakti või küberseksi. Pärast seda, kui oleme teavitanud alaealisega sooritatud ebasobivast või ebaseaduslikust suhtlusest, võime edastada andmed ka asjakohasesse õiguskaitseorganisse.

4.11 Autoriõiguste rikkumisest teavitamine

(a) Ettevõte austab teiste inimeste intellektuaalse vara õiguseid. Kui sa kohtad veebilehel sisu, mis on sinu arvates kellegi teise või kolmanda poole oma ning seda sisu kujutatakse viisil, mis rikub või tundub rikkuvat kolmanda poole autoriõiguseid või muid intellektuaalse vara õiguseid, võid sellest teavitada, edastades Ettevõttele järgnevad andmed:

(i) Sinu kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
(ii) Elektrooniline või füüsiline allkiri inimese poolt, kellel on volitus tegutseda autoriõiguse või intellektuaalse vara omaniku nimel;
(iii) Kirjeldus intellektuaalsest varast, mille õiguste rikkumist kahtlustatakse;
(iv) Veebilehe nimi, kus kahtlustatav materjal asub;
(v) Kirjeldus sellest, kuskohas veebilehel kahtlustatav materjal asub;
(vi) Sinu ütlused, mis:
(A) kirjeldavad seda, kuidas sa heas usus arvad, et materjali kasutus pole autoriõiguste omaniku poolt volitatud;
(B) valetunnistuse karistuse võimalusega kinnitavad, et esitatud info on täpne ja esitatud heas usus ning selgitavad, et sina oled autoriõiguste või intellektuaalse vara omanik või sa oled volitatud omaniku nimel tegutsema.

Teavitused võib saata aadressile:
UkraineDate.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austraalia
E-posti aadress: copyright@UkraineDate.com

4.12 Piltide kasutamine

Lisaks punktis 4.5 toodule mõistad ja nõustud sa, et Ettevõte võib mistahes piltide, materjalide, info ja sisuga teha järgnevat:

(a) taasesitada, kasutada, kopeerida, kuvada ja levitada materjali, infot või sisu;
(b) valmistada tuletistöid või kasutada materjale, infot ja sisu teiste tööde või muude meediumite jaoks;
(c) anda teistele samad õigused, mis on antud Ettevõttele punktides 4.12(a) ja 4.12(b). Sa nõustud mistahes sellise kasutusega, sealhulgas (kuid mitte piiratult) mistahes reklaamkasutus. Sa kinnitad, et sul on õigus sellist nõusolekut anda.

4.13 Tellitavad abielud ja tellitavad abikaasad

Seda veebilehte ei tohi kasutada selleks, et mistahes viisil aidata, edendada, pakkuda või teostada "tellitavate" abikaasade teenust. Sa mõistad, et sinu asukohariigi seadusandlusega võivad olla abieluvahenduse teenused või muud seotud sarnased teenused ja nende reklaamimine olla keelatud.

Kui sa elad Filipiinidel, Valgevenes või mujal, kus on abieluvahenduse teenused keelatud, annad sa käesolevaga lubaduse, et sa ei kasuta teenust ega veebilehte viisidel, mis rikuksid taoliseid seadusakte. Sa mõistad ja nõustud, et see on sinu ainuisikuline vastutus tagada, et sa ei rikuks abieluvahendusega seotud seadusi ning sa mõistad ja nõustud lisaks ka sellega, et kui sa rikud mistahes taoliseid seaduseid, rakendub sinu suhtes punktis 17 toodud kahjunõue.

5. Info

5.1 Info jälgimine

Meil on õigus jälgida kõiki profiile, sõnumeid, vestluseid, kiirsõnumeid, video- ja helisalvestisi tagamaks, et need vastavad kasutustingimustele. Tagamaks kõrgeima teenusetaseme ja turvalise keskkonna, oleme rakendanud ühe või enama kolmanda poole selleks, et pakkuda meie klientidele turvafunktsioone. Sellise turvalisuse pakkumiseks kogutakse sinu arvutist või muust seadmest, millega sa veebilehte kasutad, andmeid, mis ei võimalda isiku tuvastamist. Sa mõistad ja nõustud sellega, et meie või kolmanda poole turvateenuse pakkuja kogub isiku tuvastamist mittevõimaldavaid andmeid eesmärgiga tagada sinu jaoks turvaline keskkond. Kuigi isikuandmeid ei koguta, tagame, et turvateenuste pakkumiseks hangitud kolmandad pooled järgiksid kõrgemaid andmekaitsereegleid ja privaatsusstandardeid.

5.2 Info muutmine

Kuigi me ei pruugi vaadata üle kõiki sõnumeid või muid materjale, mis on kasutajate poolt postitatud või saadetud ning me ei vastuta sõnumite või materjalide sisu eest, on meil õigus (kuid pole kohustatud) kustutada, liigutada või muuta sõnumeid või materjale (sealhulgas profiilid, sõnumid, video- ja helisalvestused), mis on meie äranägemise järgi ebasobivad või mis ei vasta kasutustingimustele.

5.3 Andmete turvalisus

Kahjuks ei ole ükski andmevahetus internetis täiesti turvaline. Kuigi me pürgime alati andmete kaitsmise suunas, ei garanteeri me ega saa garanteerida, et sinu esitatud või meie poolt kolmandatele pooltele seoses privaatsuspoliitikaga saadetud info on täiesti turvaline. Sa mõistad, et mistahes info edastamine toimub sinu enda riisikol.

Sa nõustud ka sellega, et me võime sinu isikuandmeid edastada lubatud kolmandatele pooltele, kes võivad asuda sinu asukohariigist kaugemal ning sa oled kursis seotud riskidega, eriti juhul, kui taolises riigis pole sinu asukohariigiga sama kaitsetase. Sa võid igal ajal oma nõusoleku peatada või keelata isikuandmete kasutamise, vastavalt meie privaatsuspoliitikas sätestatud reeglitele.

Pärast sinu infoedastuse kättesaamist kasutame me mõistlikke jõupingutusi info kaitsmiseks.

6. Piiratud kasutus

Kui me ei ole just kirjalikult muus kokku leppinud, on sul ligipääs veebilehele ainult isiklikuks kasutuseks. Ärid, rühmitused ja organisatsioonid ei tohi liikmeks registreeruda. Sa võid mistahes info veebilehelt välja printida isiklikuks kasutuseks, kui printimine pole just selgesõnaliselt keelatud.

7. Otseturundus

Sa mõistad ja nõustud, et Ettevõte võib sinu kohta kogutud isikuandmeid kasutada otseturunduse eesmärgil. Sa võid igal ajal oma nõusoleku peatada või keelata isikuandmete kasutamise, vastavalt meie privaatsuspoliitikas sätestatud reeglitele.

8. Suhtlus

Ettevõttel on õigus saata sulle elektroonilisi kirju seoses teenuse või Ettevõtte ja selle seotud äride toodete ja teenuste muudatuste või täiendustega.

9. Reklaamid

9.1 Vastutus

Veebilehel ilmuvate reklaamide sisu (sealhulgas lingid reklaamijate veebilehtedele) eest kannavad vastutust reklaamijad. Selliste reklaamide kuvamine ei tähenda, et Ettevõte soovitaks või julgustaks reklaamitud toote või teenuse kasutamist. Iga reklaamija vastutab ainuisikuliselt oma reklaamide esitlemisega seotud aspektide eest.

10. Intellektuaalse vara omandus

Ettevõttele kuuluvad kõik seadused ja huvid, mis on seotud teenuse ja veebilehega ning kõik seotud õigused on kaitstud.

10.1 Autoriõigused

Teenuse ja veebilehega seotud autoriõigused (sealhulgas tekst, graafika, logod, ikoonid, helisalvestused ja tarkvara) kuuluvad Ettevõttele. Vastavalt 1968. aasta autoriõiguste aktile või muule sinu seadusandluses kehtivale autoriõiguste seadusele ning välja arvatud juhtudel, mis on kasutustingimuste kohaselt lubatud, ei tohi sa mitte mingil viisil:

(a) kohandada, taasesitada, salvestada, levitada, printida, esitleda, avaldada ega luua tuletistöid teenuse või veebilehe mistahes osadest;
(b) turustada mistahes infot, toodet või teenuseid, mis on omandatud teenuse või veebilehe mistahes osadest;

meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

10.2 Kaubamärgid

Kui pole just vastupidiselt märgitud, siis mistahes töö, millele on märgitud sümbol â„¢ või ®, on registreeritud kaubamärk. Kui sa kasutad mõna Ettevõtte kaubamärki meie tegevuste, toodete või teenustega seoses, pead sa lisama juurde info Ettevõtte kaubamärgi omanduse kohta. Sa ei tohi kasutada meie kaubamärke:

(a) omaenda kaubamärgi osana või tervikuna;
(b) seoses tegevuste, toodete või teenustega, mis ei ole meie omad;
(c) viisil, mis on segane, eksitav või petturlik; või
(d) viisil, mis halvustab meid või meie infot, tooteid või teenuseid (sealhulgas ka teenus ja veebileht).

11. Lingitud veebilehed

11.1 Lingid, mis on esitatud mugavuse eesmärgil

Veebileht võib sisaldada lingiviiteid teistele veebilehtedele ("Lingitud veebilehed"). Taolised lingid on esitatud üksnes mugavuse eesmärgil ning need ei pruugi olla kehtivad.